გზავნილი
1. Mindia [Adm] (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:10 ]
sft-anu sportuli forum tamashebi. aq vsaubrobt tamashebis mimdinare movlenebze, viziarebt emociebs gamovavtqvamt survilebs da rchevebs ganyofilebastan dakavshirebt
[Pasuxi][Cit]|
__________
bolo redaqtireba 26 Sep 2013, 21:34; sul 1 -jer
[ like 1 ]
2. Dstori (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:21 ]
Mindia, ra gansxvavebulia chveni prognozebi .xax.
[Pasuxi][Cit]|
3. Mindia [Adm] (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:22 ]
citata: Dstori xoo, sxvadasxva dnm gvaqvs da sxvanairi intuicia gvaqvs :D
[Pasuxi][Cit]|
4. Dstori (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:24 ]
citata: Mindia ufro dnm .haha.
arada shenac isetebi giweria ver gedavebi .xax.
[Pasuxi][Cit]|
5. Mindia [Adm] (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:26 ]
Dstori, 15-16 tamashi ra ubedurebaa, sensaciebs winaswarmetyvelob faqtiurad.
[Pasuxi][Cit]|
6. Dstori (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:29 ]
citata: Mindia sheuzlebelia gamovyo romeline ))
ase uketesia meti qulebi iqneba, titqos shemtevi turniria bevri golis pontshi .xax.
[Pasuxi][Cit]|
7. Dstori (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:31 ]
citata: Mindia sft kiara sft .lol.
sportuli forum turnirebi .xax.
[Pasuxi][Cit]|
8. Mindia [Adm] (Off)
[ 26 Sep 2013, 21:34 ]
am klaviaturebis gadartvam xom momkla.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4,5,6,7,8

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას