გზავნილი
1. adanali (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:12 ]
qartuli veb saiti romelic idzleva sashualebas gaanaxorcielot saqartveloshi internetit titqmis nebismieri angarishsworeba ...
[Pasuxi][Cit]|
2. adanali (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:13 ]
mainteresebs ramdenad sando saitia? vinme xmarobt?
[Pasuxi][Cit]|
3. dimaa21 (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:18 ]
adanali, sandoa yvela gadaricxvashi viyeneb arasdros shemqnia problema
[Pasuxi][Cit]|
4. adanali (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:20 ]
dimaa21, ramdeni xnitac ginda imdeni xnit sheinaxav angarishze tanxas?
[Pasuxi][Cit]|
5. dimaa21 (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:22 ]
adanali, memgoni ki
[Pasuxi][Cit]|
6. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:22 ]
citata: adanali

emani aris liberti bankis sakutreba nu 60 % an cota emti. amitom rogorc liberti bankia sando isetivea esec
[Pasuxi][Cit]|
7. adanali (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:24 ]
citata: PaNaMa madlob yuradgebitvis, maqsimaltan miwevs angarishsworeba mara fuli mexarjeba xolme... anu erti tvit 50 lari rom davricxo emoneize administracia xels ar axlebs xom ? :) amas imitom gekitxebi rom xom sheidzleba amdeni xani ar sheidzlebodes shenaxva.
[Pasuxi][Cit]|
8. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 20 Sep 2013, 22:25 ]
citata: adanali rasqvia xels axlebs ? :D gamoricxulia egeti rame.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4,5

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას