ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. temuch.in (Off)pm
[ 15 ივნ 2010, 18:57 ]
visac gainteresebt saqartveloshi ganatlebis done isini aucileblad dainteresebuli iqnebit ganatlebis reformit, albat ukve icit skolebis brendirebis shesaxeb romelic 2010-2011saswavlo wlidan amoqmeddeba. dges iliaunis leqtorma batonma imon janashiam daasheara facebookze brendirebashi monawile skolebis shefasebis sistema. me mokled gagacnobt am sistemas:
skolebi shefasdeba 5 kriteriumit da titoshi mienichebat tito varskvlavi, yvela skolas avtomaturad ukve aqvs 5 varskvlavi anu jamshi unda daagrovon 10 :) is skola romelic miigebs 10 varskvlavs tavisufldeba saatestacio gamocdebisgan ;) mainteresebs vis ra azri gaqvt am sakitxze :) p.s ras gvishveba es mtavroba da a.sh postebi ar davinaxo, dzaan kai ganatlebis sitema gvaq ubralod chveni gadaberebuli, muzeumshi dasadebi maswavleblebi ver ergebian da eg gvgupavs chven, skolis moswavleebs :)
[პასუხი][ციტირება]|
2. mariko (Off)pm
[ 15 ივნ 2010, 18:59 ]
Chemi skola vercerts ver miigebs. .plak.
[პასუხი][ციტირება]|
3. temuch.in (Off)pm
[ 15 ივნ 2010, 19:06 ]
momwons es sisteba, skolebs shoris konkurencias zrdis da aamaglebs skolebi swavlis dones, tumca mimachnia rom momavali wlidan amis dawyeba cota naadrevia :)
amavdroulad cudia is rom me davichagrebi mxolod imitom rom chemi skola dangreulia da beberi maswavleblebi myavs.
vigac tavcarieli ki ugamocdod gadzvreba mxolod imitom rom kargi maswavlelebi yavs da karg skolashi swavlobs :S
Daamata 2 cutshi:
davamateb imas rom chemi skola ha-ha 3 varskvlavs aigebs da isic ragatqmaunda chemi da chemi klaselebis damsaxurebaa, aba sxva klasebi ver daikvexnian ganatlebis donit....
agarafers vambob maswavleblebze, chemi klaselebis bebia-babuebis maswavleblebi maswavlian me. raga dros egenia??????? erti kanoni sheemushavebina chven mtavrobas da egeni gaeyara dzaan gamaxarebdnen :)
[პასუხი][ციტირება]|
4. temuch.in (Off)pm
[ 16 ივნ 2010, 0:29 ]
damatebiti informaciistvis ewviet chem blogs
http://temuchinsblog.blogsp...blog-post_15.html
[პასუხი][ციტირება]|
5. aborigeni (Off)pm
[ 16 ივნ 2010, 0:35 ]
gaacnia ra kriteriumebit moxdeba varskvlavebis minijeba ))
seni kerzo skolaa? tu ara rogorc vici arsebobs ragac kanoni tu ramden wlamde seuzliat imusaon mosamsaxureebma zogadad .mda.
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები

განცხადებები

img

TOP.GE