გზავნილი
1. Sergi (Off)
[ 25 Aug 2013, 0:50 ]
temashi vsaubrobt vap masterebi da ganvixilavt ama tu im sakitxs nu rac sheexeba vaps :)
[Pasuxi][Cit]|
[ like 1 ]
2. professor (Off)
[ 25 Aug 2013, 15:03 ]
temas jer ar davxurav, radgan temebi jer cotaa da mogcemt uflebas ertmanets am temashi daexmarot. :)
[Pasuxi][Cit]|
3. Glive (Off)
[ 25 Aug 2013, 15:43 ]
grabb minda rusuli porno saitis vinmes xoar gaqvt ?
[Pasuxi][Cit]|
4. Glive (Off)
[ 25 Aug 2013, 18:04 ]
gaumarjos . Tu shegidzlia damexmare , maq aseti kitxva saiti maq davushvat saiti.ge da maqvs 2 gverdi index.php da money.php rogor gavaketo ise rom saitze shesvlisas index.php s nacvlad money.php gaixsnas ?
[Pasuxi][Cit]|
5. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 25 Aug 2013, 18:09 ]
citata: Glive

.htaccess faili sheqmeni da masshi chawere

DirectoryIndex money.php

da pirvel gevrdad index.php s nacvlad gagixsnis im fails ra failsac miutiteb .htaccess shi
[Pasuxi][Cit]|
6. Glive (Off)
[ 25 Aug 2013, 18:16 ]
PaNaMa, spasiba gaixare . Aseti rame tu sheidzleba gavaketo magalitad : head.php , menu.php , menu2,php , foot.php maq . Es yvelaferi index.php shi maqvs shemdegi tanmimdevrobit

head.php
menu.php
foot.php


menu.php shi sheidzleba chaisvas iseti linki romelic mxolod menu.php s shecvlis menu2.php it da sxva yvelaferi ucvleli darcheba ?
[Pasuxi][Cit]|
7. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 25 Aug 2013, 18:18 ]
citata: Glive

kargad ver gavige ras gulisxmob . tu ginda rom meny.php shecvalo meny2.php ti barem pirdapir meny2.php chasvi mag indeqsze. an uket axseni :(
[Pasuxi][Cit]|
8. Glive (Off)
[ 25 Aug 2013, 18:33 ]
PaNaMa, martivad getyvi

<?php
switch ($_GET['act']) {
case 'out' :
echo 'это index.php?act=out';
break;
case 'ok' :
echo 'все ок!';
break;
}
?>

vici am kodit ketdeba is rac minda da amixsni am kods ?
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...88,89,90

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას