გზავნილი
9. bZzziki (Off)
[ 04 Sep 2013, 17:00 ]
Sashinelebaa. AR vikvnet.
[Pasuxi][Cit]|
10. Aristokratka (Off)
[ 04 Sep 2013, 17:43 ]
Sazizgrobaa. Gulisamrevi. Amascinat marshutkashi avedi. Gverdit simpatiuri kargi gemovnebit chacmuli 30clamdi mamakaci ijda.vai mee, lamis titebi moichama,cudad gavxdi. Autaneli iyo ,ar vuyurebdi magram gverdit mejda mainc ixvdeba mzeris areali am dros xilvadi.
Imdenad sazizgrobaa ro marshutka gavachere da shuagzaze chavedi.
[Pasuxi][Cit]|
11. B I B I (Off)
[ 11 Sep 2013, 0:06 ]
Agardavicyeb banalur saubars, tu ra araestetiuria es yvelaferi. Gushin erterti msgavss faqts sheveswari, axalgazrda bichi sakmaod karga xnis ganmavlobashi da sakmaod did mandzilis gavlisas ikvnetda frchxilebs. Arada warmovidgine es procesi chems xilvamdec ufro adre iqneboda dawyebuli. An qaga darcha mosakvneti. An kbilebi ar uziandebat da ver grdznoben? Da umetes wili am mavne chvevis mamakacze modis. Martla mainteresebs qals da kacs soris am mxriv procentuli sxvaoba. Da umetesad maioc ratom mamakacebs.
[Pasuxi][Cit]|
12. angel of death (Off)
[ 11 Sep 2013, 0:12 ]
ციტატა: B I B I imitom rom qalbatonebi manikurs ufrtxildebian .mindia.
[Pasuxi][Cit]|
13. B I B I (Off)
[ 11 Sep 2013, 0:15 ]
angel of death, sadac sakutar frchxilebs agar ufrtxildebi adamiani, e.w. Manikiuris mofrtxileba raga sisulelea :D rom gindodes mim manikursac miayoleb adamiani :D es ufro xasiatis simtkiceze miutitebs albat.
[Pasuxi][Cit]|
14. angel of death (Off)
[ 11 Sep 2013, 0:20 ]
ციტატა: B I B I namdvilad.. mtkice xasiats miutitebs :D .haida.
[Pasuxi][Cit]|
15. B I B I (Off)
[ 11 Sep 2013, 0:25 ]
angel of death, anu imis tqma mindoda rom qalebs ufro mtkice xasiati aqvt vidre mamakacebs, mavne chvevebis da zogadad mavneblobis mimart :D
[Pasuxi][Cit]|
16. angel of death (Off)
[ 11 Sep 2013, 0:59 ]
ციტატა: B I B I sheni logikit >frchxilebis ar kvneta = simtkices :D Simtkice hqvia roca adamians winaagmdegobis unari aqvs. > E.I gamodis rom qalebis umetesobas surs ( sheizleba gaucnobiereblad) ikvnetdes frchxilebs da amas gmirulad uzlebs? .haha.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას