გზავნილი
17. B I B I (Off)
[ 11 Sep 2013, 9:54 ]
angel of death, .hm. Me mand marto frchxilebis kvnetaze davwere? Zogadad mavneblobaze da mavne chvevebze :D ho amas kide metad gamdzafrebuli estetiuri shegrdzneba ganapirobebs rac kacebs naklebad gaachnia :D da rom adamians survili aqvs moikvnitos frchxilebi da ar ikvnets nebisyofa da simtkicea aba ra :D Tumca ar mitqvams rom yvela qals aqvs amis survili .bee. Ver mimixvdit batono koba
[Pasuxi][Cit]|
18. Dstori (Off)
[ 11 Sep 2013, 9:59 ]
Arasodes momikvnetia
[Pasuxi][Cit]|
19. vaso.ge (Off)
[ 16 Sep 2013, 21:39 ]
ჩემი მავნე ჩვევა.
[Pasuxi][Cit]|
20. heretique (Off)
[ 22 Sep 2013, 2:29 ]
chems nacnobs qonda es chveva, tavis frchxilebs xom ikvnetda da sxvisi grdzeli frchxilis danaxvsc madas ugvidzebda.
[Pasuxi][Cit]|
21. pupsika (Off)
[ 28 Sep 2013, 8:22 ]
ar mqonia es chveva. Lamaz frchxils ra jobia
[Pasuxi][Cit]|
22. AC MILAN (Off)
[ 28 Sep 2013, 8:24 ]
mqonda pataraobisas es chveva
[Pasuxi][Cit]|
23. kldis arwivi (Off)
[ 28 Sep 2013, 9:01 ]
pataraobisas vikvnetti
[Pasuxi][Cit]|
24. LOLUSHKA (Off)
[ 28 Sep 2013, 15:01 ]
პატარაობაში ვიკვნეტდი დაჟე ფეხებზეც :D. ეხლა რო ვუფიქრდები ვერ ვხვდები რატო ვიკვნეტდი...
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას