• ავტორი
    შეტყობინება

GAMONATQVAMEBI SIYVARULZE

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 14:58

Siyvaruli zogjer ertdroulad frtac aris da borkilic, magram borkildadebuli siyvaruli patimaria mxolod
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 14:59

Adamians mudam miuxaria iq sadac siyvarulit vinme elodeba
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:00

Tu siyvaruls sul mze adgas, vaitu daigvalos, siyvarulsac uyvars xolme camoshxapuneba, rom ganaxlebuli ayvavdes. Es axangrdzlivebs siyvaruls.
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:01

Xorcieli siyvaruli pirutyvmac icis, adamians sulieri siyvarulic moetxoveba.
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:02

Cheshmariti siyvaruli is aris, risi dakargvisac dzalian geshinia
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი Shoti » 11 სექ 2009, 15:02

eee yvelas siyvaruli rogor gakeriat pirze? Tqven mgoni siyvarulze xart sheyvarebuli :)
Shoti
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3412
დარეგისტრირებულია: 03 მარ 2009, 22:54

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:04

Namdvili siyvaruli fulze ar xurdavdeba, arc qiravdeba. Oqroti sheidzleba isev oqro moipovo, namdvil siyvaruls ki ver iyidi. Shesadzloa, sacxovreblad sheidzino dzvirfasi sasaxle, magram guls ver iyidi, is ufasod edzleva ias, visac sheiyvarebs.
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:06

Namdvili siyvaruli ar glis, glis cru siyvaruli. Namdvili siyvaruli ar aberebs, aberebs cru siyvaruli. Cheshmariti siyvaruli drodadro aaxalgazrdavebs qalsac da kacsac.
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:07

Fanatikuri siyvaruli namdvili ar aris. Vinc fanatikurad giyvars mis veravitar nakls ver xeav da ver exmarebi-umtkivneulod gamoascoros zadi.
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

წერილი LOLUSHKA » 11 სექ 2009, 15:08

Siyvaruli brmaao. Brma fanatikuri siyvarulia, namdvil siyvaruls tvalfxizloba arasdros aklia
LOLUSHKA
Aqauri

ava
 
წერილები: 1281
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:31
მდებარეობა: TBILISI

შემდეგი.

დაბრუნება =>SIYVARULI/ROMANTIKA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0