ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. LOLUSHKA (Off)
[ 11 სექტ 2009, 14:58 ]
Siyvaruli zogjer ertdroulad frtac aris da borkilic, magram borkildadebuli siyvaruli patimaria mxolod
[Pasuxi][Cit]|
[ like 2 ]
2. LOLUSHKA (Off)
[ 11 სექტ 2009, 14:59 ]
Adamians mudam miuxaria iq sadac siyvarulit vinme elodeba
[Pasuxi][Cit]|
3. LOLUSHKA (Off)
[ 11 სექტ 2009, 15:00 ]
Tu siyvaruls sul mze adgas, vaitu daigvalos, siyvarulsac uyvars xolme camoshxapuneba, rom ganaxlebuli ayvavdes. Es axangrdzlivebs siyvaruls.
[Pasuxi][Cit]|
4. LOLUSHKA (Off)
[ 11 სექტ 2009, 15:01 ]
Xorcieli siyvaruli pirutyvmac icis, adamians sulieri siyvarulic moetxoveba.
[Pasuxi][Cit]|
5. LOLUSHKA (Off)
[ 11 სექტ 2009, 15:02 ]
Cheshmariti siyvaruli is aris, risi dakargvisac dzalian geshinia
[Pasuxi][Cit]|
6. Shoti (Off)
[ 11 სექტ 2009, 15:02 ]
eee yvelas siyvaruli rogor gakeriat pirze? Tqven mgoni siyvarulze xart sheyvarebuli :)
[Pasuxi][Cit]|
7. LOLUSHKA (Off)
[ 11 სექტ 2009, 15:04 ]
Namdvili siyvaruli fulze ar xurdavdeba, arc qiravdeba. Oqroti sheidzleba isev oqro moipovo, namdvil siyvaruls ki ver iyidi. Shesadzloa, sacxovreblad sheidzino dzvirfasi sasaxle, magram guls ver iyidi, is ufasod edzleva ias, visac sheiyvarebs.
[Pasuxi][Cit]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3...24,25,26
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები

განცხადებები

img

TOP.GE