ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. LOLUSHKA (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 14:58 ]
Siyvaruli zogjer ertdroulad frtac aris da borkilic, magram borkildadebuli siyvaruli patimaria mxolod
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 2 ]
2. LOLUSHKA (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 14:59 ]
Adamians mudam miuxaria iq sadac siyvarulit vinme elodeba
[პასუხი][ციტირება]|
3. LOLUSHKA (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 15:00 ]
Tu siyvaruls sul mze adgas, vaitu daigvalos, siyvarulsac uyvars xolme camoshxapuneba, rom ganaxlebuli ayvavdes. Es axangrdzlivebs siyvaruls.
[პასუხი][ციტირება]|
4. LOLUSHKA (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 15:01 ]
Xorcieli siyvaruli pirutyvmac icis, adamians sulieri siyvarulic moetxoveba.
[პასუხი][ციტირება]|
5. LOLUSHKA (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 15:02 ]
Cheshmariti siyvaruli is aris, risi dakargvisac dzalian geshinia
[პასუხი][ციტირება]|
6. Shoti (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 15:02 ]
eee yvelas siyvaruli rogor gakeriat pirze? Tqven mgoni siyvarulze xart sheyvarebuli :)
[პასუხი][ციტირება]|
7. LOLUSHKA (Off)pm
[ 11 სექტ 2009, 15:04 ]
Namdvili siyvaruli fulze ar xurdavdeba, arc qiravdeba. Oqroti sheidzleba isev oqro moipovo, namdvil siyvaruls ki ver iyidi. Shesadzloa, sacxovreblad sheidzino dzvirfasi sasaxle, magram guls ver iyidi, is ufasod edzleva ias, visac sheiyvarebs.
[პასუხი][ციტირება]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3...24,25,26
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: - CraZY !! (20), anastasia (29), Assembly (29), C H E G O (20)განცხადებები

img

TOP.GE