გზავნილი
1. Mateus [Adm] (Off)
[ 02 Jul 2013, 20:06 ]
am temashi vsaubrobt forumtan dakavshirebul teqnikur xarvezebze, siaxleebze...

+ smailebi
+ aqtiuri temebi
+ citireba
+ web indeqsi
+ Geo write
- javaskript pasuxi (xels ushlis axali pasuxis moduls)
+ axali pasuxi temashi
+ /me /shen
+ [adm] [mod]
+ wesebi
+ skinebi
+ standartuli avatari
+ asaki profilshi
+ jump menu
+ linkis shemokleba
+ geokonverti yvelgan da yvelafershi (:D)
+ madloba temistvis
+ samodero (MPanel)
+ PM axal registrirebuls.
+ stat info
+ kabineti
+ suratebis raodenobis info anketashi
+ PM-shi statusis ON / OFF chveneba
+ user ID profilshi
+ stumrebi anketashi
[Pasuxi][Cit]|
__________
bolo redaqtireba 02 Aug 2013, 11:54; sul 16 -jer
[ like 6 ]
2. Mateus [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 14:34 ]
test .mate.
[Pasuxi][Cit]|
3. Mateus [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 14:35 ]
.flirti.
[Pasuxi][Cit]|
4. Paata [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 15:13 ]
Mateus, .paata. smaili daamate tore gadagayene exla :D
[Pasuxi][Cit]|
5. Paata [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 15:13 ]
ui daumatebia :D
[Pasuxi][Cit]|
6. Paata [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 15:14 ]
+ aqtiuri temebi
+ citireba
+ web indexi
[Pasuxi][Cit]|
7. Mateus [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 15:15 ]
Paata, pirvel postshi chaaredaqtire xolme, rom ar gaibnes temashi da sadzebni ar iyos.
[Pasuxi][Cit]|
8. Mateus [Adm] (Off)
[ 05 Jul 2013, 15:19 ]
#24 Paata

web index-i unda gadavaketo. dzaan seriozulad tan. aseve orive logo.

jaan takoi biseqsuali index gverdi mouxdeba axal forums .cxz2.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...83,84,85

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას