ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]გზავნილი
1. TATUSSI (Off)pm
[ 20 აგვ 2012, 20:30 ]
ამბობენ სიყვარულმა ასაკი არ იცისო, თუმცა როგორც ჩანს ყველა ასაკმა თავისებური სიყვარული იცის. ბერნარდ ლივეხუდი საუბრობს ფიზიკური(სქესობრივი), ფსიქიკური და სულიერი სიყვარულის შესახებ და აღნიშნავს რომ 20 წლამდე პერიოდში,(როცა ფიზიკური განვითარება აღმავლობის ფაზაშია) აქტუალურია სქესობრივი სიყვარული, რომელიც ფიზიკურ მიმზიდველობაზეა აგებული. ამასთან გარდამავალი ასაკის მოზარდები სიყვარულს საკუთარი თავის პოვნისთვის, იდენტობის ფორმირებისთვის იყენებენ და ჭეშმარიტი სიყვარული მხოლოდ შემდეგ წლებში ჩნდება. 20-40 წლის ასაკში ფსიქიკური სიყვარული უნდა განვითარდეს, სადაც გრძნობა ადამიანის თვისებების გამო ჩნდება. გვიყვარს იმიტომ, რომ „ბევრი გვაქვს საერთო“. უკვე 40წლის შემდეგ სულიერი სიყვარულია მნიშვნელოვანი და ვლინდება სხვა ადამინის, როგორც დადებითი და უარყოფითი თვისებების მქონე პიროვნების, აღიარებასა და მიღებაში.
„ვისამე ან რისამე მიმართ ერთგულების, თავდადების, კეთილგანწყობის გრძნობა, გამოწვეული მისი მაღალი ღირსებით, მასთან საერთო ინტერესების მქონეობით, მოწონებით არის სიყვარული“(ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი). სიყვარულით მოპყრობა იწოდება სიყვარულობად, სიყვარულიან დამოკიდებულებას- სიყვარულიანობა ეწოდება, სიყვარულის გრძნობით შეპყრობილ ადამიანს კი_სიყვარულმოდებული.
არსებობს ვნებიანი, მეგობრული, მშობლური, ასევე იდეის, პროფესიის, სამშობლოს სიყვარული. თითეული მათგანი ემოციის არსებობისა და გამოხატვის ხარისხის ინტენსიობით განსხვავდება. ეს მრავალფეროვნება ერთი, საერთო განმარტების შექმნას შეუძლებელს ხდის. ზოგადად სიყვარული შეიძლება იყოს მიმართული სხვა ადამიანის ან საკუთარი თავის მიმართ. სხვა ადამიანის სიყვარული მიიჩნევა, როგორც კეთილშობილური საქციელი. საკუთარი თავის სიყვარული კი აღქმულია, როგორც მიუღებელი.მას კალვინი „ჭირს“ უწოდებდა.
ვნებიანი სიყვარული, ძირითადად, საპირისპირო სქესის ადამიანისადმი განცდილ ემოციას წარმოადგენს, რომელიც თავის ტვინში, ქვეცნობიერის მონაწილეობით, მიმდინარე პროცესებს გულისხმობს.მათ სიყვარულთან დაკავშირებული გრძნობების (ეჭვიანობა, სინაზე, აღფრთოვანება) გამოწვევის უნარი აქვთ. სიყვარულის მოთხოვნილების დაუკმაყოფილებლობა(ფრუსტრაცია) აქვეითებს სომატურ და ფსიქიკურ მდგომარეობას. ფრუსტრაციას ზოგჯერ თვითმკვლელობამდეც მივყავართ.
ვნებიანი სიყვარულის არსებობისთვის აუცილებელია სამი პირობის არსებობა:
[პასუხი][ციტირება]|
[ like 1 ]
2. TATUSSI (Off)pm
[ 20 აგვ 2012, 20:31 ]
1. ის ყალიბდება და ისწავლება კულტურაში, კულტურის გავლენით (ითვლება, რომ იდეა სიყვარულის შესახებ შუა საუკუნეებში, ევროპაში წარმოიშვა და გააზრებული იყო, როგორც წმინდა, საღვთო ემოცია)
2.სიყვარულის შესაბამისი ობიექტის არსებობა.
3. ინტენსიური სიბრმავე-ნებისმიერი ემოციონალური აღძვრის ინტერპრეტაცია ხდება როგორც სიყვარულის . ს. შეხტერის და ზინგერის ემოციის ორფაქტორიანი თეორიის თანახმად ემოცია მოიცავს ფიზიოლოგიურ აღძვრას,რომელიც ყველა ემოციისთვის იდენტურია და სოციალურ ინტერპრეტაციას, რომელიც სოციალური გარემოს და ინდივიდის აზროვნების,შეხედულებების გათვალისწინებით, ფიზიოლოგიური აღძვრის სახელდებას გულისხმობს. ამ თეორიის მიხედვით შეყვარებული ადამიანის მიერ, ყოველგვარი ფიზიოლოგიური აღძვრა(შიშის,ბრაზის...შესაბამისი) აღქმულია, როგოც სიყვარული.
რომანტიულ სიყვარულში შეიმჩნევა გენდერული განსხვავებები. კერძოდ ქალები უფრო მოტივირებულნი არიან ვიდრე მამაკაცები, ისინი უფრო სწრაფად იყვარებენ და ნელა გამოდიან შეყვარებულის მდგომარეობიდან. ქალები უფრო გამოხატავენ სიყვარულს, უფრო ზრუნავენ პარტნიორზე, ვიდრე მამაკაცები. მამაკაცები ნაკლებად წყვეტენ ურთიერთობას, როცა დგება განქორწინების საკითხი.
მრავალი ფილოსოფოსი თუ ფსიქოლოგი ცდილობს ახსნას, განმარტოს და ყველასთვის ერთნაირად გასაგები გახადოს ამ გრძნობის არსი, თუმცა უნივერსალური ახსნის პოვნა საბედნიეროდ(ვისთვის საუბედუროდ) ვერ ხერხდება. შესაძლოა სიყვარულის ემოციას თავის ტვინში მიმდინარე ცვლილებები იწვევს, მაგრამ მისი გამოხატვის და განცდის ხელოვნება ყველასთვის ინდივიდუალურია.
[პასუხი][ციტირება]|
3. PARTIZANKA (Off)pm
[ 24 აგვ 2012, 23:00 ]
vnebian siyvaruls adamiani sapirispiro sqesis mimart ganicdis... .dum. Me meechveba es ambavi ragac .pxx. Ra dro dadga .drama.
[პასუხი][ციტირება]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: lali (31), mel mel (31), omar (21), Ordinary Girl (27)განცხადებები

img

TOP.GE