გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:57 ]
sachiro masala: comisatvis – 15 cali nigvzis lebani, 500-600 g fqvili, 2 ch.k. soda, 300 g tafli, 300 g shaqari, 6 kvercxi.
kremi – 500 g magalxarisxiani arajani, 300 g shaqris pudramomzadeba: shaqari da kvercxi gavtqvifot, davumatot soda, tafli da dafquli nigozi. tandatanobit shevuriot fqvili, unda mivigot sashualo sisqis comi da 2-3 saatit gavacherot gril adgilas. comi gavyot 4 nawilad. gamovacxot cximwasmul da fqvilmoyril, civ tunuqis furcelze daaxloebit 15 wutis ganmavlobashi. civi arajani shesqelebamde avtqvifot shaqartan ertad. fenebi danit shemovasworot, yovel fenas wavusvat kremi da avawyot torti. garshemo shemovayarot dafxvnili shemonachrebi, zemodan ki damdnari shokoladit movrtot.[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას