გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 27 Oct 2013, 22:40 ]
sachiro masala: 3 fortoxlis qerqi, 200 g shaqari, 50 g karaqi, 100 g shokoladi.
momzadeba: fortoxlis qerqs movacilot tetri nawilebi da davchrat mogrdzo nachrebad. avadugot wyali, 3-4 wuti vxarshot dachrili qerqebi, gadavwurot da gadavavlot civi wyali. es procedura gavimeorot kidev 2-3 –jer. qvabshi chavasxat 300 ml wyali, gavxsnat masshi shaqari, miviyvanot dugilamde, sirofshi movatavsot fortoxlis qerqebi da dabal cecxlze 30 wutis ganmavlobashi vxarshot. moxarshuli qerqebi gadavawyot pergamentis qagaldze da shevagrilot. ortqlis abazanaze davadnot karaqi da shokoladi. fortoxlis qerqebi satitaod amovavlot shokoladis minanqarshi, davawyot pergamentis qagaldze da shegrilebis shemdeg gavacivot macivarshi.[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას