გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 23 Oct 2013, 19:53 ]sachiro masala: 700 g qatmis xorci, 250 ml gia feris ludi, 2 tavi xaxvi, 1 ch.k. xmeli rehani, 3 kbili niori, 1 kona oxraxushi, marili, witeli wiwaka – gemovnebit, zeti - mosashushad. garniristvis - 2 chiqa brinji, 4 chiqa wyali an qatmis bulioni, 150 g karaqi, 0.5 ch.k. kurkuma, marili, pilpili – gemovnebit.momzadeba: tasshi avuriot patara nachrebad dachrili xorci, dachyletili niori, ludi, rehani, marili da 1 saatit gavacherot otaxis temperaturaze. zetshi movshushot alya-alya dachrili xaxvi, davumatot wvrilad dachrili mwvanili, marili, wiwaka, pilpili. xorci shevwvat zetshi. gamosacxob formashi movatavsot moshushuli xaxvi, zemodan davawyot shemwvari qatmis nachrebi, davasxat ludis marinadi da 30 wutit shevdgat 200 gradusze gacxelebul gumelshi. garnirisatvis sqelkedlebian qvabshi chavadnot karaqi, chavyarot garecxili da gadawuruli brinji da 2-3 wuti gavacherot cecxlze, tan vuriot. davamatot kurkuma, davasxat 4 chiqa mdugare wyali, mashinve davumatot marili da wiwaka. tavze daavxurot da vadugot 15 wutis ganmavlobashi. shemdeg qvabs tilo gadavafarot, davaxurot saxuravi, shevfutot qagaldebshi an tiloshi da gavacherot 10-15 wuti.kurkuma gaxlavt igive imbiri[Pasuxi][Cit]|
2. VampirE (Off)
[ 24 Oct 2013, 0:04 ]
ara,ar momewoneba :(
[Pasuxi][Cit]|
3. vika (Off)
[ 24 Oct 2013, 0:25 ]
ludis gafucheba ar mgonia ghirdes qatmistvis :s
[Pasuxi][Cit]|
4. x.z. (Off)
[ 24 Oct 2013, 0:39 ]
citata: vika eg mec vifiqre magram 250ml-o davinaxe mere da aghar davcere :/
[Pasuxi][Cit]|
5. vika (Off)
[ 24 Oct 2013, 0:49 ]
citata: x.z.
Ise ver vitan aset receptebebs,me arc minaxavs eg,pirdapir davposte :D

Ho,kidev is..es shi aris oba torem qristis daxrukuli qatami da ludi metad karqi ramea :D
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას