ავტორიზაცია
მეტსახელი:

პაროლი:[რეგისტრაცია]
Mogwont Proeqti?
Diax: 82%
Ara: 13%
Pirvelad Mesmis :): 4%
გამოკითხულია: 68
გზავნილი
1. emoTionaL eGoIsT (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:40 ]
"50 Wigni,Romelic Unda Waikitxo,Sanam Cocxali Xar!"

Gazet "Kviris Palitrisa" Da Gamomcemloba "Palitra L"-is Ertoblivi Proeqti.

Ukve Gamosulia:
1)Balzaki "Shagrenis Tyavi"
2)Jeck London "Martin Ideni"
3)Rustaveli "Vefxistyaosani"
4)Diuma "Sami Mushketeri"
5)Shakespeare "Hamleti"
6)Verni "80 000 Kilometri Wyalqvesh"
7)Bulgakovi "Ostati Da Margarita"
8)Oscar Uaildi "Dorian Greis Portreti"
9)Charlz Dikensi "Devid Koperfildi"
10)Remarki "Triumfaluri Taghi"
11)Begbederi "99 Franki"
12)Edgar Alan Poe "Motxrobebi"
13)Homerosi "Odisea"
14)Main Ridi "Utavo Mxedari"
15)Tomas Mani "Budenbrokebi"

Male Gamova:
16)Mark Tveni "Tom Soieri"
17)K.Gamsaxurdia "Didostatis Marjvena"
18)Servantesi "Don Kixoti"
19)O'Henri "Motxrobebi"
Da A.Sh :)
(Wignis Fasi Gazettan Ertad 7 Laria)

Tqveni Azrit,Ramdenad Gaamartla Am Proeqtma Saqartveloshi?
Yidulobt Am Wignebs,An Migighiat Mat Archevashi Monawileoba?
[Pasuxi][Cit]|
[ like 5 ]
2. blabla (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:42 ]
ravi titqmis yvela wakitxuli maq, da kide kai bevrs davamatebdi chemi neba ro iyos
[Pasuxi][Cit]|
3. L O R D (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:45 ]
kargi proeqtia magram saqartveloshi maincda mainc ver gaamartlebs
[Pasuxi][Cit]|
4. SEMIRAMIDA (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:46 ]
ar momwons shercheuli literatura da umravlesoba wakitxuli maqvs.
es is 50 wigni namdvilad araa,rac aucileblad unda waikitxo.
[Pasuxi][Cit]|
5. emoTionaL eGoIsT (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:47 ]
blabla, Shemdegi 30 Wignis Siasac Gadavxede Da Sakmaod Kargi Wignebi Gamodis :)

Rogorc Tqves,Es Proeqti Ertjeradi Saxis Ar Iqneba Da Gagrdzeldeba
[Pasuxi][Cit]|
6. me (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:48 ]
arvici gaamartla tu ara,magram ise bevri vici rom yidulobs am wignebs.
saxlshi mere ras ushveba agar vici :D
aqidan umravlesoba maq wakitxuli,tumca es wignebi ar miyidiaa me
[Pasuxi][Cit]|
7. emoTionaL eGoIsT (Off)
[ 14 ივნ 2011, 1:49 ]
LILITH, Getanxmebi :)
Sasurvelia,Rom Wanakitxi Gqondes,Magram 50-ve Proeqtis Saxelwodebas Ar Sheesabameba
Daamata 1 cutshi:
me, saxlshi mere ras ushveba agar vici < Amashi Getanxmebi Salu,Zogierti Ubralod Yidulobs :D
[Pasuxi][Cit]|

<<წინა. | შემდეგი>>
1,2,3...34,35,36
Gverdi:

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემასიუბილარები
იუბილარები: PaNaMa (25)განცხადებები

TOP.GE

mine blocks