გზავნილი
9. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:24 ]
ციტატა: chino me ufro fizikuri monacemebi mainteresebda. magalitad ai dzalian gamxdrebs ar brakaven?
[Pasuxi][Cit]|
10. ExTReM (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:25 ]
Mon Ami, ara ra puli kanonit gekutvnis... nec dediserta var da/uproblemod gadamivada komisariatma...
[Pasuxi][Cit]|
11. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:26 ]
ExTReM, anu chveulebriv etyvis dediserta rom aris, anaxebs sabuts da gadauvaddeba?
madloba rom gamarkvie ;)
[Pasuxi][Cit]|
12. chino (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:26 ]
ციტატა: Mon Ami dz gamxdars gadauvadeben imaze piqrit ro iqneba gasuqdes :)
[Pasuxi][Cit]|
13. LIQO (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:28 ]
ციტატა: Mon Ami yvelaze ufro gavrcelebuli mizezi brtyelterfianoba da B hepatita
[Pasuxi][Cit]|
14. ExTReM (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:28 ]
Mon Ami, ki chveulebriv gadauvaddeba... dedisertam tviton tu ar gamitqva survili dzalad aravib waiyvans jarshi..
[Pasuxi][Cit]|
15. chino (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:29 ]
ციტატა: LIQO brtyelterpianobis xarisxs gaachnia :)
[Pasuxi][Cit]|
16. Eichmann (Off)
[ 30 Aug 2013, 0:45 ]
ციტატა: Hallelujah ერთი შენიშვნა მაქვს! ამ განყოფილებაში ამ თემის ადგილი რომ არაა რატომ გახსენი? სად ამუნიცია და სად რეზერვი
არჩევ ერთმანეთისგან?
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას