გზავნილი
289. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 26 Sep 2019, 1:21 ]
citata: NiHiL swavla siberemdeo :)
[Pasuxi][Cit]|
290. NiHiL (Off)
[ 26 Sep 2019, 14:32 ]
PaNaMa, moxuci ar xar? ;)
[Pasuxi][Cit]|
291. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 26 Sep 2019, 17:04 ]
citata: NiHiL 27
[Pasuxi][Cit]|
292. NiHiL (Off)
[ 27 Sep 2019, 10:54 ]
citata: PaNaMa

vifiqre ukve pensias igebdi
[Pasuxi][Cit]|
293. THE (Off)
[ 08 Oct 2019, 14:43 ]
mogesalmebit megobrebo,

ert eget sakitxshi msurs tqveni daxmareba.

maqvs ramdenime veli, romelshic informaciis chawerit da SAVE gilakze dacherit, informacia inaxeba bazashi.

msurs aqve davamato check box, romlis monishvnitac bazashi konkretul grafashi minda chaeweros cifri 1-i.

xom ver damiwert am mcire php kods?

madloba winaswar.
[Pasuxi][Cit]|
294. echo (Off)
[ 08 Oct 2019, 22:54 ]
citata: THE tavidan daamate chekboqsi.
<inpit type="checkbox" name="type" value="1"/>

exla ukve sadac submitdeba forma iq gaqvs.

$_POST['type'] parametri.
sheamowme $type = (isset($_POST['type']) && $_POST['type']) ? 1 : 0;

bolos bazashi amateb vels, am shemtxvevashi type, tinyint(3). da ratqmaunda insertshi chaamate field-shi type da valueshi $type.

meti rogor avxsna ar vici.
[Pasuxi][Cit]|
295. THE (Off)
[ 09 Oct 2019, 15:54 ]
echo, exla ase miweria:

<label class="col-lg-1"><?php echo CLang::text('in_or_out') ?></label>
<div class="col-lg-2 margin-bottom10">
<input value="1" type="checkbox" class="stats" name="inorout">

</div>

rogorc xedav, value=1 miweria, tumca bazashi mainc 0-s agdebs.
[Pasuxi][Cit]|
296. echo (Off)
[ 09 Oct 2019, 16:19 ]
citata: THE xoda shexede, iqeb bazashi ar shedis da chasamatebeli gaqvs insertis dros stats veli da mnishvneloba.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...,36,37,38

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას