გზავნილი
1. Nikusha (Off)
[ 27 Sep 2019, 23:48 ]
ამერიკელმა წყვილმა იშვილა უკრაინელი გოგო, რომელიც რეალურად არა 6-ის, არამედ 22 წლის იყო - "მან ჩვენი მოკვლა სცადა"11:47 / 27-09-2019

ამე­რი­კე­ლი ქალი, რო­მელ­საც შვი­ლის მი­ტო­ვე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ, ამ­ტკი­ცებს, რომ გო­გო­ნას, რო­მე­ლიც 2010 წელს იშ­ვი­ლა, ნა­ნიზ­მის (ჯუ­ჯო­ბა) სინ­დრო­მი ჰქონ­და და სცა­და, ოჯა­ხის ყვე­ლა წევ­რი მო­ეკ­ლა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას „დე­ი­ლი მე­ი­ლი“ ავ­რცე­ლებს.

კრის­ტინ ბარ­ნე­ტი­სა და მისი ყო­ფი­ლი ქმრის, მა­იკლ ბარ­ნე­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ საქ­მე აღიძ­რა - მათ შვი­ლად აყ­ვა­ნი­ლი უკ­რა­ი­ნე­ლი გო­გო­ნას, ნა­ტა­ლია გრე­ი­სის მი­ტო­ვე­ბა ედე­ბათ ბრა­ლად. წყვილ­მა გო­გო­ნა აშშ-ში და­ტო­ვა, თვი­თონ კი კა­ნა­და­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად. მა­იკლ ბარ­ნე­ტის თქმით, ნა­ტა­ლი­ას ბი­ნის ქი­რას იხ­დიდ­ნენ, თუმ­ცა მას­თან ყვე­ლა­ნა­ი­რი კავ­ში­რი გა­წყვი­ტეს.


ნა­ტა­ლია 90 სმ-ა და სი­ა­რუ­ლი უჭირს. კრის­ტი­ნი ამ­ბობს, რომ რო­დე­საც გო­გო­ნა მი­ა­ტო­ვეს, ის 22 წლის იყო და არა 6-ის, რო­გორც სა­სა­მარ­თლოს დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

ოჯა­ხის ექი­მის გან­ცხა­დე­ბით, ნა­ტა­ლი­ას და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღი ოფი­ცი­ა­ლურ სა­ბუ­თებ­ში მი­თი­თე­ბულ წელს არ ემ­თხვე­ვა, რად­გან გო­გო­ნას ჰქონ­და მოზ­რდი­ლი ადა­მი­ა­ნის კბი­ლე­ბი და ასე­ვე - მენსტრუ­ა­ცია. გო­გო­ნას ან­ტი­სო­ცი­ა­ლუ­რი პი­როვ­ნე­ბის აშ­ლი­ლო­ბა და­უდ­გი­ნეს.

ბარ­ნე­ტე­ბის თქმით, გო­გო­ნას რე­ა­ლუ­რი და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღი 1989 წლის სექ­ტემ­ბე­რია. ამას­თან, მათი მტკი­ცე­ბით, გო­გო­ნა ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მოკ­ვლას ცდი­ლობ­და.„ის ჩვენს სა­წო­ლებ­ში და­ნებს მა­ლავ­და. ამ­ბობ­და, რომ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის და­ხოც­ვა უნ­დო­და, ყა­ვა­ში სხვა­დას­ხვა მომ­წამ­ვლელ ნივ­თი­ე­რე­ბას ყრი­და.

ხტე­ბო­და მოძ­რა­ვი მან­ქა­ნი­დან, სარ­კე­ებს სის­ხლს უს­ვამ­და... ისეთ რა­მე­ებს აკე­თებ­და, რა­საც პა­ტა­რა ბავ­შვი ვე­რა­სო­დეს მო­ი­ფიქ­რებ­და,“ - ამ­ბობს კრის­ტე­ნი.

მი­სი­ვე თქმით, ნა­ტა­ლია მძი­ნა­რე ოჯა­ხის წევ­რებს აში­ნებ­და.

„ღამე დგე­ბო­და შუა ოთახ­ში და ამ­ბობ­და „შე­სა­ფე­რის დროს ვე­ლო­დე­ბი“ - იხ­სე­ნებს კრის­ტე­ნი.ნა­ტა­ლია მა­მას­თან, მა­იკლ ბარ­ნეტ­თან ერ­თად 2010 წელს
ნა­ტა­ლია ხში­რად მიჰ­ყავ­დათ ხოლ­მე ფსი­ქი­ატ­რი­ულ კლი­ნი­კებ­ში, თუმ­ცა 2013 წელს, რო­დე­საც ოჯა­ხი შვი­ლის, ჯე­ი­კო­ბის სას­წავ­ლებ­ლის გამო კა­ნა­და­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად, გო­გო­ნა ინ­დი­ა­ნა­ში, სახ­ლში დარ­ჩა.

ჯე­ი­კობს უამ­რავს ქვე­ყა­ნა­ში იც­ნო­ბენ სა­კუ­თა­რი ნი­ჭის წყა­ლო­ბით - მი­სით უამ­რა­ვი სა­ერ­თა­შო­რი­სო მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბა და­ინ­ტე­რეს­და. 2012 წელს, 12 წლის ასაკ­ში ბიჭი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­თე­მა­ტი­კის ლექ­ცი­ებს ეს­წრე­ბო­და, ახლა კი, 21 წლის ასაკ­ში სა­მა­გის­ტრო ნაშ­რომს იცავს კვან­ტურ გრა­ვი­ტა­ცი­ა­ში.

არ არის ცნო­ბი­ლი, რა შე­ემ­თხვა ნა­ტა­ლი­ას მას შემ­დეგ, რაც ინ­დი­ა­ნა­ში მშობ­ლებ­მა მარ­ტო და­ტო­ვეს - ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ის 2014 წელს ბი­ნი­დან გა­მო­ა­სახ­ლეს.

ბარ­ნე­ტებს რამ­დე­ნი­მე დღე­ში სა­სა­მარ­თლოს წი­ნა­შე მო­უ­წევთ წარ­დგო­მა.პ.ს.

მსგავს ისტორიაზე ფილმიც არის ობოლი - ORPHAN
[Pasuxi][Cit]|
2. bZzziki (Off)
[ 08 Oct 2019, 11:44 ]
ობოლი ცოტა სხვა თემაა ნაინც
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას