გზავნილი
1. SKYPI (Off)
[ 26 Aug 2013, 2:39 ]
aq vsaubrobt resiverebis shesaxeb, dasvit kitxvebi da shedzlebisdagvarad dagexmarebit. problemebze da a.s.sh


moderebs vtxov gaixsnas calke kategoria radgan es tema aq ar unda idos :)
[Pasuxi][Cit]|
2. Ghost_rb (Off)
[ 26 Oct 2013, 17:42 ]
SKYPI, iqneb biss kodebi dagvido
[Pasuxi][Cit]|
3. BESO (Off)
[ 29 Sep 2019, 18:44 ]
gaxsenit tema satelitebi da daxmareba rogorc iyo dzvelat
[Pasuxi][Cit]|
4. MalKon [Mod] (Off)
[ 29 Sep 2019, 21:22 ]
BESO, isev cvetshia :)
[Pasuxi][Cit]|
5. BESO (Off)
[ 29 Sep 2019, 23:14 ]
kii
[Pasuxi][Cit]|
6. Nikusha (Off)
[ 30 Sep 2019, 0:54 ]
au es tema kidev amoagdebs .facepalm.
[Pasuxi][Cit]|
7. BESO (Off)
[ 03 Oct 2019, 20:56 ]
ras uberavda es tema ertdros :D
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას