გზავნილი
17. echo (Off)
[ 12 Sep 2019, 15:05 ]
"ai am wels uechveli avigeb", ase vidzaxi 7 welia da exlac ar maqvs. .mda.
[Pasuxi][Cit]|
18. Nikusha (Off)
[ 12 Sep 2019, 20:51 ]
daviwye siaruli skolashi :dd
vnaxot ra iqneba :dd
[Pasuxi][Cit]|
19. Virso (Off)
[ 14 Sep 2019, 17:07 ]
4 dgis ambavia maqsimum ageba me egre avige yovel shemtxvevashi. 3 dge vswavlobdi sakitxebs meotxe dges avdeqi wavedi ds chavabare teoriac da praqtikac. 50 lari gadavixade movkide oravas xeli da wamovedi saxlshi
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას