გზავნილი
1. 12x13 (Off)
[ 28 Oct 2013, 17:12 ]
2012 wlis bolos gamochnda qartul wapshi es socialuri qseli http://mylov.mobi mas shemdeg yoveldge vitardeba da progresirebs yoveldge izdeba misi momxmarebelta ricxvi.am socialru qels aaqvs uamravi upiratesoba tavis konkurentebtan shedarebit,mxolod aq am socilaur qselze aris shesadzlebeli saqartveloshi itamashot tqventvis sasurvel usertav. itamashato ixikida noliki jeiriani..erti shexedvit ubralo tamsshebi magram qartuli wapistivs exkluziuri:) amis garda aris martivi mosaxerxebeli paneli users sheudzlai survilisamebr martos taviis akaunti.aseve sheudzlai sheacheroos qakauntis moqmdedba gauketos deaqtivacia. am temashi visubrot am saitze vis mogwont vis ara.. vin iyienebt vin ar iyenebt ...
[Pasuxi][Cit]|
2. Mother.Board (Off)
[ 28 Oct 2013, 17:14 ]
:) kargia. warmatebebs gisurveb. magram randenadac me vici forumis linki unda ganatavso saitze sheni tu temas xsni aq
[Pasuxi][Cit]|
__________
bolo redaqtireba 28 Oct 2013, 17:18; sul 1 -jer
3. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 28 Oct 2013, 17:17 ]
zogadad dzalian anti simpattiit van ganwyobili saitis mimart radganac yvelgan mis reklamas vxedav. tumca amavdroulad ar sheidzleba ar dafasdes funqcionalizmi. rogorc saiti srulyofilia kargi gacnobis sivrcistvis da socialur qselad.
[Pasuxi][Cit]|
4. 12x13 (Off)
[ 28 Oct 2013, 17:50 ]
Mother.Board, am kateogirashi sadac eg tema gavxseni gadavxede sxvas da ar udevt eg linki magram aqqtiuriaqvt tema...
[Pasuxi][Cit]|
5. 12x13 (Off)
[ 28 Oct 2013, 17:57 ]
PaNaMa, eg reklama imito uketdeba ro xalxma gaigos ro arsebobs ufro uketetesi da unda airchion ufro uketesi:D
[Pasuxi][Cit]|
6. Sergi (Off)
[ 28 Oct 2013, 18:16 ]
panamas vetanxmebi eseigi sheval sadme saitze da ararsebobs am saitis reklama ar momivides da saits rac sheexeba ro vtqva dzan momwonso ara mara warmatebebi :d
[Pasuxi][Cit]|
7. 12x13 (Off)
[ 28 Oct 2013, 18:37 ]
Sergi, ras uwuneb is dawere mnishvnelovania chemtvis:)
[Pasuxi][Cit]|
8. Sergi (Off)
[ 28 Oct 2013, 18:55 ]
12x13, ravi aba ragacnairad me ver davamugame tore imas ar vambob cudia tqo ;)
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას