როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის მიმართ?
დადებითი: 55%
უაროფითი: 42%
ნეიტრალური: 2%
გამოკითხულია: 38
გზავნილი
113. Aristokratka (Off)
[ 28 Oct 2013, 15:44 ]
adanali,shen kitxva iscavle an gageba da uazro razec vtqvi isic avxseni da nu mierekebi ,xavs ro echidebi is gamogdis axla bolo posti.
Chemi ganatleba sheizleibe samxedro zalovanisa ar iyos magram faqtia is rac tavad gadavitane am omis shuaqarcecxlshi mdgomma,vnaxe sakutari tvalit,gamovcade sakutriv da bolo shedegi ki sruli uazroba faqti: dakarguli teritoria + sazgvari +kodori. Ai amas qvia uazro.da uazrobistvis ar unda gasciro jariskaci.
[Pasuxi][Cit]|
114. adanali (Off)
[ 28 Oct 2013, 15:49 ]
citata: Aristokratka axla ukve shen mayeneb sheuracyofas tumca didad ar mikvris.
pativi eci administracias da nuga cdilob gvagrdzelot oftopi.
me kitxvac vici da werac mara naciionalebis gacemul brdzanebebs shen ver uwodeb karg da cuds imitom ar gaq saamiso ganatleba da codna.
[Pasuxi][Cit]|
115. LILITH [Mod] (Off)
[ 28 Oct 2013, 15:59 ]
sanam orive damibanixart axla,pirad saubrebze gadasvlas sheeshvit. .mda.
[Pasuxi][Cit]|
116. Aristokratka (Off)
[ 28 Oct 2013, 16:03 ]
adanali,
chamegimila!
Mase gaagrzele. Male naxav mishas gaverdiqtebuls.
[Pasuxi][Cit]|
117. bZzziki (Off)
[ 28 Oct 2013, 16:23 ]
Amden optimizmit savse xalxs sxvagan sad vnaxav :D

Ertaderti,visac adamianad Ag iqbandi,nacebshi,baqradze iyo ))
saertod,aq vinc igeslebit exla,tqven imedgacrueba ufro galaparakebt,vidre qveynis momavali.
Da saertod,erti suli gaqvt,rodis daaqcevs qveyanas margvela,rom nishni mogvigot :D aseti Ra ylapet :S araa es normaluri adamianis saqcieli.
[Pasuxi][Cit]|
118. vaso.ge (Off)
[ 28 Oct 2013, 16:46 ]
http://upload.wikimedia.org...jpg/800px-SO2.jpg
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...13,14,15

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას