გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 27 Oct 2013, 22:49 ]
sachiro masala: 1 l rdze, 250 g simindis fqvili, 120 g shaqari, 50 g karaqi, 3 kvercxi, 3-4 nacheri axali an dakonservebuli ananasi, vanili.momzadeba: rdzeshi chavyarot vanili da wamovadugot. roca gacxeldeba, davumatot fqvili da satqvefelit vuriot, rom kargad gaixsnas. roca adugebamde miva, gadmovdgat cecxlidan, shevuriot kvercxis gulebi da karaqi, shaqartan ertad kargad gatqvefili kvercxis cila da kargad avuriot. comi cximwasmul, fqvilmoyril formashi movatavsot da 1 saatis ganmavlobashi gamovacxot sashualod gaxurebul gumelshi.[Pasuxi][Cit]|
2. B I B I (Off)
[ 27 Oct 2013, 22:59 ]
ai simindi da ananasi ra konsistencias mogvcems ertad martla ver warmomidgenia .arvi. Interesi maqvs didi am deserdis gasinjvis
[Pasuxi][Cit]|
3. bZzziki (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:38 ]
Dzalian mshrali xom AR iqneba?!
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას