გზავნილი
49. LILITH [Mod] (Off)
[ 11 Oct 2013, 4:16 ]
http://youtu.be/2XwFpv5r96c

მაგრად დამევასა , ააფეთქა სამყარო და დამშვიდდა მომენტალურად
[Pasuxi][Cit]|
50. vika (Off)
[ 11 Oct 2013, 5:45 ]
ციტატა: LILITH
Masha masha magre vicis jayoma tu raghacegetoba..

Me kidev chemi cxenebic rom ar mimgherian iavnanas ra vqna ha? :(
[Pasuxi][Cit]|
51. x.z. (Off)
[ 11 Oct 2013, 13:22 ]
Lift your skinny fists like antennas to heaven
Antennas to heaven
[Pasuxi][Cit]|
52. x.z. (Off)
[ 23 Oct 2013, 23:22 ]
Es pirvel postshic ido,magram shegaxsenebt mainc rom arsebobs am qveynad aseti kompoziciac - http://www.youtube.com/watch?v=4vRrGCVlMHk
Moya

[Pasuxi][Cit]|
53. LILITH [Mod] (Off)
[ 25 Oct 2013, 13:54 ]
ციტატა: x.z. movusmine amasac da unda agvnishno, es jgufi kvela kompoziciashi bolomde ixarjeba, ai martla ar aqvt iseti shesruleba,garkveul mdgomareobashi rom ar gadagikvanda. aqamde ar megona, aseti sigrmeebis gadmocemas tu moaxerxebda vinme,garda klasikosi kompozitorebisa.
[Pasuxi][Cit]|
54. x.z. (Off)
[ 25 Oct 2013, 14:32 ]
ციტატა: LILITH martali brdzandebi :/ ai kidev umshvenieresi dead flag blues.aq araa afetqebebi.samagierod mkvdari,depresiuli da amave dros dzalian lamazi musika
http://www.youtube.com/watch?v=9thvHDskYvA
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4,5,6,7

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას