გზავნილი
41. vika (Off)
[ 20 Oct 2013, 17:50 ]
ციტატა: x.z.
Ho.mec vici rom gamoiqceoda,mashinac ki tu im xanistvis sakmaod warmosadegma,kopwiad chacmulma mamakacma tavisi garegnuli_maxasiateblebis_da_gvari cxovreba daiwyo..

Shine on ze saidan ici shen? :D
Sad waikitxe?
[Pasuxi][Cit]|
42. x.z. (Off)
[ 20 Oct 2013, 17:54 ]
ციტატა: vika marto shen ki ar ici thepinkfloyd.net-i :/
[Pasuxi][Cit]|
43. vika (Off)
[ 20 Oct 2013, 17:59 ]
ციტატა: x.z. eg me saertod ar vici chemikai :D
Ufro sworad romelighac pinki fb page rom areklamebda erti xani,marto eg maxsendeba :D
[Pasuxi][Cit]|
44. vika (Off)
[ 24 Oct 2013, 18:27 ]
jgufis she_ucvleli wevri,romelsac arasodes dautovebia floidi)
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4,5,6

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას