გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 24 Oct 2013, 2:47 ]
sachiro masala: 300 g qatmis xorci, 125 g fenovani comi, 1 kvercxis guli, 1 tavi xaxvi, marili, pilpili gemovnebit.


momzadeba: qatmis xorci gavatarot xorcsakep manqanashi, wvrilad davchrat xaxvi, davumatot marili, pilpili da movzilot. gavaketot 6 burtula. comi gavabrtyelot, davchrat 1 sm siganis grdzel zolebad da davaxviot farshis burtulebs, rogorc saqsovi dzafebi, wavusvat kvercxis guli da 30-40 wutis ganmavlobashi gamovacxot 200 gradusze gaxurebul gumelshi.[Pasuxi][Cit]|
[ like 1 ]
2. VampirE (Off)
[ 24 Oct 2013, 2:52 ]
minda :( axla amis dadeba iqneboda? guli mimdis ise mshia..es ar mqonda ganagoni
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას