გზავნილი
1. LILITH [Mod] (Off)
[ 23 Oct 2013, 19:43 ]sachiro masala: 2 nacheri saqonlis xorcis file, 0,5 tavi niori, 50 ml gvinis dzmari, 1 ch.k. xmeli begqondara, 1 cali stafilo, 300 g ispanaxi, 4 cali moxarshuli kvercxi, 4-5 cali soko, 3 s.k. dachrili oxraxushi, 1 ch.k. witeli wiwaka, marili – gemovnebit, qatmis bulioni da zeti – sachiroebisamebr.momzadeba: xorci txlad davchrat da brtyel tefshze davawyot. niori davnayot, shevuriot dzmari, begqondara da movasxat xorcs, zemodan meore tefshi davafarot da 6 saatit shevdgat macivarshi. stafilo kubebad davchrat da movxarshot. xorci amovigot marinadidan, shevamshralot xelsawmendit da davbegvot. xorcis titoeul fenaze davafinot ispanaxis fotlebi, zed davawyot stafilo, movayarot oxraxushi, wvrilad dachrili kvercxi, soko, marili da pilpili. gadavaxviot ruletebad da dzafit kargad shevkrat, rom ar gaixsnas. gadavitanot dabal qvabshi, davasxat bulioni da vxarshot, sanam ar momzaddeba. mza ruletebi 10 wutit chavtovot bulionshi da shemdeg amovigot, davchrat, roca gagrildeba. shegvidzlia gumelshi davbrawot.
[Pasuxi][Cit]|

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას