გზავნილი
33. GI0 (Off)
[ 19 Oct 2013, 23:11 ]
citata: LesTaT ajaradan rogor gadavitano aq?
[Pasuxi][Cit]|
34. LesTaT (Off)
[ 19 Oct 2013, 23:50 ]
GI0, surati ixile iq avxseni ra da rogor unda
[Pasuxi][Cit]|
35. PaNaMa [Adm] (Off)
[ 20 Oct 2013, 0:02 ]
tanxis gadatana acharabetidan emanize shesadzlebelia im shemXtveavshi rodesac emani anagrishi verifizirebulia. da acharabets agachnia sheni piradobis mowmoba.


tu anagrishi ar aris verificirebuli da awarabets gaachnia sheni piradobis mowmoba tanxis charicxva xdeba 48 saatis ganmavlobashi


tu acharabets ar gaachnia piradobis mowmoba da statusi gaqvs shemowmebuli mainc ver gadaitan.


acharabets rom gaachndes sheni piradobis mowmobis asli. amisatvis ertxel mainc unda gamoitanot acharabetis ofisidan tanxa an romelime nebismieri filialidan
[Pasuxi][Cit]|
36. GI0 (Off)
[ 20 Oct 2013, 0:42 ]
E.i.ver vizam me
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3,4,5

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას