ციტატა:
AC MILAN ამბობს:
ert gatamashashebaze ramdeni kitxva iqneba dasmuli?

imedia kitxvebs savaraudo pasuxebi ar moyveba

savaraudod wamyvani isev liliti iqnebaaa?
- უკან