• ავტორი
    შეტყობინება

წერილი ikuna » 08 დეკ 2009, 14:53

Doctor, da b hepatiti tu ikurneba?
ikuna
User

ava
 
წერილები: 23
დარეგისტრირებულია: 05 დეკ 2009, 01:02

წერილი ikuna » 09 დეკ 2009, 16:47

gamarjobat mainteresebs tu sheizleba b hepatitis simptomebi 6-7 clis shemdeg ro agenishnos adamians,ramdenad iqneba sashishi mag shemtxvevashi da sabolood tu ganikurneba igi?
ikuna
User

ava
 
წერილები: 23
დარეგისტრირებულია: 05 დეკ 2009, 01:02

წერილი ikuna » 09 დეკ 2009, 16:54

mipasuxet vinmem...pliiz
ikuna
User

ava
 
წერილები: 23
დარეგისტრირებულია: 05 დეკ 2009, 01:02

წერილი Sandra » 09 დეკ 2009, 16:58

ikuna, ramdenjer gipasuxet ukve? Me calke, imhotepma calke da mesamed kitxulob erti da igives.
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Ravic » 09 დეკ 2009, 17:10

ikuna, gvekaifebi?! tu ra xdeba. wina gverdze weria da waikitxe.
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

წერილი ikuna » 09 დეკ 2009, 18:32

ubralod gasagebad minda ro vinmem mipasuxos ra zalian meshinia,me vikavi eqimtan amiges analizebi da camlebic gamomiceres da mitxres kvelaferi kargad ariso tumca sxva saavadmkofoshi gamishves da mitxres es analizebis pasuxi iq miitaneo magram me iq ver mivdivar imito ro dazgveva aris sajiro da me kidev aramaqvs eg dazgveva jerjerobit amitom vsvam amden kitxvebs,gtxovt mipasuxot ra...
ikuna
User

ava
 
წერილები: 23
დარეგისტრირებულია: 05 დეკ 2009, 01:02

წერილი Sandra » 09 დეკ 2009, 18:36

komptan rom viqnebi, B hepatitze informacias gipovi da aq links davcer, radgan chveni natqvami ar gkofnis :)
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი ikuna » 09 დეკ 2009, 19:01

Sandra,tqveni natqvami mesmis rogor ar mesmis da didi madloba ro ase mixsni,sandra ubralod me risi tqmac minda etkoba ise ver gadmogecit rogrc sajiroa,me ubralod mainteresebs ertiram da gtxovt mipasuxot me maqvs b hepatiti 5-6 celia tavs kargad vgrznobdi exla damecko simptomebi gulisreva da a.sh...analizebi avige eqimaa analizebi kargia tumca sxvagan gamagzavna iq sxvagan dazgvevaaris sajiro da jer ver mivdivar da rame sashishi xo ar iqneba 10 dgeshi ro cavide eqimtan???
ikuna
User

ava
 
წერილები: 23
დარეგისტრირებულია: 05 დეკ 2009, 01:02

წერილი Sandra » 09 დეკ 2009, 19:07

Savaraudod ar iqneba dagvianebuli eg analizebi cota mere rom gaiketo :)
Sandra
Aqauri

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 1945
დარეგისტრირებულია: 05 აპრ 2009, 20:45

წერილი Ravic » 09 დეკ 2009, 19:17

10-15 dge gadamwyveti araa. hepatitit ucbat aravin kvdeba. ase rom damshviddi.
Ravic
Aqauri

ava
 
წერილები: 1527
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:34

უკანშემდეგი.

დაბრუნება =>MEDICINA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0