• ავტორი
    შეტყობინება

Chemi dawerili leqsebi

წერილი Dark Side Of the Moon » 08 იან 2009, 15:03

Aq davwerot leqsebi romlebic dagviweria. Ramodenime leqsi mec maq dawerili da aucileblad davwer :)
Dark Side Of the Moon
Chveniani

ava
 
წერილები: 2661
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:49
მდებარეობა: TBiLiSi krtsanisi st.

წერილი Dark Side Of the Moon » 11 იან 2009, 20:28

Ai kidev erti.. Es dzvel forumshi davwere ,,me-romantikosshi"
chemi fiqri xar
mudam tan mdevi...
Chemi sityva xar
gamoutqmeli...
Chemi guli xar
romelic sul dzgers...
Chemi cremli xar
daushromeli...
Tadzris zari xar
romelic ar jgers...
Rodis iqneba, rom chemi suli
daubrundeba isev samyofels...
Cariel sxeuls aavsebs sxivit
romelic matbobs da gamanatebs...
Dark Side Of the Moon
Chveniani

ava
 
წერილები: 2661
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:49
მდებარეობა: TBiLiSi krtsanisi st.

წერილი *pipli* » 11 იან 2009, 20:58

balaxis tviseba ar mak gadamtelo da amovide isets nurapers mackenineb medzaxode da ar movide.(es chem dakals edzgvneba gamabrazda da imito)
*pipli*
User

ava
 
წერილები: 98
დარეგისტრირებულია: 19 დეკ 2008, 00:08
მდებარეობა: tbilisi

წერილი Dark Side Of the Moon » 11 იან 2009, 22:57

27 gmiris sisxlshi nabani chveni mtris cheqma agar gashreba. Da iq wasuli bichebis xsovnis chvens tvalze cremli agar dashreba.
Me tqven miyvarxart gmirebo dgesac, sikvdilis merec me meyvarebit. Mudam icocxlebt, mudam iomebt, mudam gveqneba cremlebi tvalze. Chven gavimarjvebt, chven gavimarjvebt sanam samshoblos tqven eyolebit.
Dark Side Of the Moon
Chveniani

ava
 
წერილები: 2661
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:49
მდებარეობა: TBiLiSi krtsanisi st.

წერილი Dark Side Of the Moon » 11 იან 2009, 23:40

[quote=*pipli*]chagetvala. da me ar momidzgvni rame leks. .mda.[/quote] ai amosula mtvare badri,
ar mshordeba gulze dardi
caze modzraobs grubeli
titqos zed adgas ugeli..
Utvalav varskvlavs sicocxle
shvenis vit yanas niavi..
Me shen miyvarxar icode
rogorc mtis wyalis griali..
am wutas davwere memgoni kargia.. Shen gidzgvni
Dark Side Of the Moon
Chveniani

ava
 
წერილები: 2661
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:49
მდებარეობა: TBiLiSi krtsanisi st.

წერილი *pipli* » 11 იან 2009, 23:50

[quote=coTne19][quote=*pipli*]chagetvala. da me ar momidzgvni rame leks. .mda.[/quote] ai amosula mtvare badri,
ar mshordeba gulze dardi
caze modzraobs grubeli
titqos zed adgas ugeli..
Utvalav varskvlavs sicocxle
shvenis vit yanas niavi..
Me shen miyvarxar icode
rogorc mtis wyalis griali..
am wutas davwere memgoni kargia.. Shen gidzgvni[/quote] madlob .mpu. .mpu. .mpu.
*pipli*
User

ava
 
წერილები: 98
დარეგისტრირებულია: 19 დეკ 2008, 00:08
მდებარეობა: tbilisi

წერილი Dark Side Of the Moon » 12 იან 2009, 01:45

Me dedamiwis wiagshi isev davedzeb chem acrdils..
Mtvaris civ shuqze sheqmnils chems sityvas did gza gavlils..
Me ar mchirdeba fuli.. Ugrdzno, usulo qagaldi.. Ai es chemi guli chemi grdznobebi mand ari.. Ar shemiyvarebs aravin.. Me sheviyvareb yvelas..
Es chemi guli aq ari
xoda mesvrian tyvias..
Dark Side Of the Moon
Chveniani

ava
 
წერილები: 2661
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:49
მდებარეობა: TBiLiSi krtsanisi st.

წერილი Stalker » 12 იან 2009, 19:23

chemi dawerili leqsi .mateusi. da ai isev gatenda, mzem gaanata qalaqi, chem fanjaramdec moagwia, vasha ra kaia, vaafshe magari :D
Stalker
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3709
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 20:29

წერილი Dark Side Of the Moon » 13 იან 2009, 19:34

*Xeebi*
isev mdumared damdgaran
xeebi... Xeebi... Xeebi..
Mdinaris piras chamdgaran
xeebi... Xeebi... Xeebi...
Titqos achrdilni gamxdaran
xeebi... Xeebi... Xeebi...
Dges chemi muza gamxdaran
xeebi... Xeebi... Xeebi..
Dark Side Of the Moon
Chveniani

ava
 
წერილები: 2661
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 19:49
მდებარეობა: TBiLiSi krtsanisi st.

წერილი maka-wow » 17 იან 2009, 13:47

lurji monatreba

Tovlis fifqebi Tavze damdenia...
sarkmlis win mofarfate xedav ramdenia?..
Sens molodinSi cremlebi damdenia...
Tmaze fifqiviT WaRara gambnevia...
wlebi uazrod, fuWad dambnevia...
me Sens ZebnaSi gzebi ambnevia....
ratom velodebi zRvisfer garindebas,
an ratom moveli me lurj monatrebas?..
RameSi gaielvebs cisferi molandeba
da Tan waiRebs usazRvro monatrebas...
sarkmlis win tirifs Tovli daedeba...
spetaki ocneba cisken gafrindeba...
mifrinavs ocneba, mihyveba molandeba
da cremlad iRvreba lurji monatreba...ES ME DAVWERE .meala.
maka-wow
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 410
დარეგისტრირებულია: 12 იან 2009, 21:03
მდებარეობა: Tbilisi

შემდეგი.

დაბრუნება =>QARTULI LITERATURA/POEZIA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 1