• ავტორი
    შეტყობინება

Meore msoflio omi

წერილი #3rd^jOKer » 07 დეკ 2008, 08:56

Yvelaze didi da sisxliani omi romelic odesme yofila... Man shecvala samyaro... Fashisturi germania damarcxda tavis mokavshireebtan ertad... Ras fiqrobt am omze? Saintereso faktebi am omis shesaxeb daweret aq... Nu yvelaferi me-2 msoflio omze
#3rd^jOKer
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 5725
დარეგისტრირებულია: 06 დეკ 2008, 14:28

წერილი ajaspi » 08 დეკ 2008, 23:56

sheidleba vinmem gijad chamtvalos,magram es omi xelovneba iyo,namdvili klasika,radgan rodesac fantastiuri mxatvari cariel tilos sheexeba aucileblad daxatavs raime mshveniers,an gamoderwavs,an gamoxatavs.ubralod hitleri miuxedavad tavisi tiraniisa iyo udlieresi pirovneba dlieri nebis dalit,didi motminebit.is ertad-erti fenomeni iyo mtels msoplio istoriashi da verc erti didi pirovneba ver sheedreba.man tavisi azrovnebit gamoderwa miwieri samotxis moduli da iswrapvoda misi realizaciiskem.es iyo yvelaze chkuasaswavli movlena,magram xalxi mis azrs ver chawvda,daamaxsovrda mxolod sikvdili da sisxli.dapiqrdit,waikitxet ianosh bachos ra xdeboda kulisebs migma da hitleris biograpiebi.me2msoplio omi da tu daukvirdebit hitleris pirovnebisgan da ideologiisagan uamrav mnishvnelovan rames gaigebt.tan zedmiwevnit unda icode es movlenebi,rom swori gadawyvetileba miigo
ajaspi
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 346
დარეგისტრირებულია: 08 დეკ 2008, 20:33
მდებარეობა: batumi

წერილი blabla » 01 თებ 2009, 16:28

hitleris mizani namdvilad ar amartlebda sashualebas. Es iyo udidesi tragedia adamianis istoriashi, 600 000 qartveli daigupa am omshi. Ra iyo xelovneba erovnebis mixedvit adamianistvis sicocxlis uflebis wartmeva? Im sikvdilis banakshi rom moxvde, sadac marto 2 milioni ebraeli gajlites, qalebi bavshvebi, merec ifiqreb rom martali iyo rac moxda? Tviton germanelebs cxveniat. Ras ar gaigoneb kaci.
blabla
Aq Daberebuli

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 3102
დარეგისტრირებულია: 17 დეკ 2008, 16:41
მდებარეობა: Bohema

წერილი Miranda » 05 ივლ 2009, 00:12

am omshi chemi babua ibrdzoda da germanelebma aiyvanes tyved, 8 clis tanjvis shemdeg mainc daagcia tavi tyveobas da camebit dabrunda saxlshi.. magram asi atasobit qartveli ver dabrunda shin da amdenive ojaxi gaubedurda, gachirvebaze da shimshilit daxocilebze rom araperi vtqvat.. es eris tragediaa da ara xelovnebis nimushi.
Miranda
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 564
დარეგისტრირებულია: 19 ივნ 2009, 19:01

წერილი #3rd^jOKer » 05 ივლ 2009, 00:18

miranda, 8wlis mere? .mate. Ver gavige .dum. 6weli iyo sul meore msoflio, aqidan sabjota kavshiri 4weli omobda... .mda. Ragac arasworad dawere memgoni :)
#3rd^jOKer
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 5725
დარეგისტრირებულია: 06 დეკ 2008, 14:28

წერილი BiZaRRe » 05 ივლ 2009, 00:52

nu jer daviwyot iqedan rom arsebobdnen hitlerze chkviani mmartvelebi tundac mashin roca hitleri mogvaweobda :) mere gavagrdzeleb imit rom udanashaulo adamianebis xocva xelovneba ar aris da mitumetes ar aris es samotxis modeli...bevri cdilobs dges hitleris gamartlebas...magram imitom ki ara rom ar ician misi sisastikis ambavi...aramed imitom rom ubralod evasebat hitleri da yvela gzit cdiloben gaamartlon misi gaumartlebeli saqcieli
BiZaRRe
Aqauri

ava
 
წერილები: 1466
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 22:42
მდებარეობა: ???????????

წერილი Miranda » 05 ივლ 2009, 19:17

{3rd jOKer}, 8 celi tyved iyo chavardnili germanelebtan da gamoipara, megobaric axlda tan, magram iman ver gaudzlo da daigupa.. 1942shi caiyvanes omshi da maleve aiyvanes tyved, 1950cels dabrunda, anu omi 4 clis damtavrebuli iyo. :)
Miranda
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 564
დარეგისტრირებულია: 19 ივნ 2009, 19:01

წერილი CHELSEA-FC » 05 ივლ 2009, 19:28

Babuashemic ibrzoda da daigupa im omshi.
CHELSEA-FC
User

ava
 
წერილები: 401
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 23:21
მდებარეობა: Axmeta

წერილი *ANA » 05 ივლ 2009, 20:00

Babuachemic..da 5wlis shemdeg vipovet saflavi..da dubrovkashia dasaflavebuli..hm,xelovvnebao..mdaa
*ANA
Chveniani

ava
 
წერილები: 2848
დარეგისტრირებულია: 26 აპრ 2009, 12:26
მდებარეობა: :......

წერილი MR-X » 02 აგვ 2009, 13:39

Papachemic ibrdzoda,omis dawyebidan ert tveshi wavida prontze da berlinamde chavida :) samjer tu orxjer daichra,magram rac mtavaria cocxali dabrunda...:)
MR-X
Aqauri

ava
 
წერილები: 1499
დარეგისტრირებულია: 02 მაი 2009, 19:00

შემდეგი.

დაბრუნება =>ISTORIA, FILOSOFIA

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0