• ავტორი
    შეტყობინება

Fexburtis Siaxleebi

წერილი Stalker » 09 ივლ 2009, 13:01

am temashi vwert siaxleebs fexburtze, ogond transferebs ara :) tema ar aris ganxilvistvis, mxolod siaxleebi
fexburtze tavisufali saubrebi shegidzliat gamartot aq>>> [t]7251[/t]
Last edited by Stalker on 24 თებ 2010, 17:54, edited 4 times in total.
Stalker
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3709
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 20:29

წერილი Stalker » 09 ივლ 2009, 13:04

uefas tass gadaerqva saxeli da ewoda europis tasi. rustavis olimpi ki istoriashi shevida rogorc pirveli gamarjvebuli europis tassze :)
Stalker
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3709
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 20:29

წერილი Coming Back To Life » 09 ივლ 2009, 16:46

xo da megreladze gaxda evropis tasis pirveli golis avtori. :)
ise dghesaa sapasuxo matchebi
Coming Back To Life
ADMINISTRATORI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 15164
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59

წერილი Stalker » 26 ივლ 2009, 17:15

2008 wlis dekembershi stiven gerardi mis megobrebtan ertad zeimobda niukaslis ganadgurebas (5-1) ragac barshi .kavalla. stivenma moindoma diskis shecvla CD-shi, sxva simgera minda meo hoda vigac markus magkim ar misca amis ufleba ris gamoc es chveni markusi saxlshi kbilis gareshe darundea .nisla. hoda im tipma uchivla, sasamartlos mxolod ertis sati daschirda simartlis dasadgenad da saqme gerardis sasrgeblod gadawyda .kavalla.

ES VIDEO, CEMIS :D

http://www.youtube.com/watch?v=Bh-5g-29eI4
Stalker
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3709
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 20:29

წერილი Coming Back To Life » 26 ივლ 2009, 17:19

girsic iyo :D
Coming Back To Life
ADMINISTRATORI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 15164
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59

წერილი Stalker » 26 ივლ 2009, 17:32

xo mayutis shovna undoda im axvars .dull.
Stalker
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3709
დარეგისტრირებულია: 07 დეკ 2008, 20:29

წერილი Chanchura » 27 ივლ 2009, 10:09

"atletiko xunioris" fexburtelma XAVIER FLORESMA sheurawyobistvis quchashi gulshematkivari mokla. sasamartlom floresi damnashaved ramdenime muxlit scno da mas 50-wliani patimroba emuqreba
Chanchura
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 841
დარეგისტრირებულია: 08 ივლ 2009, 13:40
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი Chanchura » 27 ივლ 2009, 10:17

Braziliel samartaldamcavebtan aqvs problemebi ROMARIOS.misi saxeli yalbi fulis mchrelebis saqmeshic amotivtivda da 22ivliss gamartul sasamartlo sxdomaze mowmis statusit daikitxa.romariom taglitebtan yvelanairi kavshiri uaryo da daamtkica rom misi megobris,jorje domingesis danashaulebrivi saqmianobis shesaxeb araferi icoda.tumc rogorc brazilieli jurnalistebi weren fariasi saqmidan ase iolad ver gamodzvreba da male isev dakitxaven
Chanchura
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 841
დარეგისტრირებულია: 08 ივლ 2009, 13:40
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი Chanchura » 27 ივლ 2009, 10:27

Martshi, kotdiuvari-malavis matchisas chyletashi dagupuli 22 fanis saqmeze fifam saboloo verdiqti gamoitana. gamodziebam daadgina rom "feliqs hufue-buanis" stadionze usafrtxoebis normebi ar iyo daculi da ubeduri shemtxvevac aman gamoiwvia. Fifam KOTDIUVARIS FEXBURTIS FEDERACIA 46 800 dolarit daajarima da dagupulta ojaxebistvis saerto jamshi 93 000 dolaris gadaxda daekisra
Chanchura
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 841
დარეგისტრირებულია: 08 ივლ 2009, 13:40
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი Chanchura » 27 ივლ 2009, 10:34

Mediaholdingma Canal +_ma espanetshi axali safexburto arxi Canal+Liga gaxsna.am arxma espanetis fexburtis federaciastan ukve gaaforma kontraqti da primeradivizionis matchebis transilirebaze eqskluziuri ufleba moipova.Canal+Liga_m tenderi ultratanamedrove aparaturisa da matchebis rejisurashi warmodgenili inovaciuri ideebis wyalobit moigo
Chanchura
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 841
დარეგისტრირებულია: 08 ივლ 2009, 13:40
მდებარეობა: Tbilisi

შემდეგი.

დაბრუნება =>UCXOURI PEXBURTI

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0