• ავტორი
    შეტყობინება

RCMENA da ATEIZMI

წერილი Mateus » 04 დეკ 2008, 00:07

Gmertis gtsamt? Ra aris Tkventvis sartsmunoeba?
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4698
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი martoxela » 11 დეკ 2008, 00:42

Tu nel-nela dauaxlovdebi madlmosil samyaros,is aucileblad gagadzlierebs zneobrivad da shens shinagansac da garegansac sasiketod shecvlis
martoxela
User

ava
 
წერილები: 178
დარეგისტრირებულია: 08 დეკ 2008, 17:54
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი martoxela » 11 დეკ 2008, 00:45

Tuki chveulebriv adamians sheudzlia tavganciruli siyvaruli,mit umetes ufali miatovebs kacs? Amitomac tavisi damrigebluri mzrunvelobit igi mudam chventanaa
martoxela
User

ava
 
წერილები: 178
დარეგისტრირებულია: 08 დეკ 2008, 17:54
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი martoxela » 11 დეკ 2008, 13:42

Zgvis piras, svel qvishashs miuyveba xan erti,xan ori kacis nakvalevi. -es visi nakvalevia ufalo?shen mier ganvlili cxovrebis gzaa shvilo chemo.
-meore nakvalevi vigasia?eg chemia-pasuxobs ufali-me xom mteli cxovreba shens gverdit viyavi.
-mainc migitovebivar ufalo,zogjer mxolod erti adamianis nakvalevi chans.
-shen cdebi,es chemi nakvalevia,roca dzalian gichirda xelshi ayvanils gatarebdi
martoxela
User

ava
 
წერილები: 178
დარეგისტრირებულია: 08 დეკ 2008, 17:54
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი BiZaRRe » 11 დეკ 2008, 17:18

mwams,da var martlmadidebeli qristiani
BiZaRRe
Aqauri

ava
 
წერილები: 1466
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 22:42
მდებარეობა: ???????????

წერილი martoxela » 12 დეკ 2008, 20:54

Tu rames vaketebt,es chveni damsaxureba ki ara uflis madlia. Ra tqma unda nabiji chvenc unda gadavdgat, unda movindomot, magram tu gmertma ar gvakurtxa verafers shevdzlebt
martoxela
User

ava
 
წერილები: 178
დარეგისტრირებულია: 08 დეკ 2008, 17:54
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი Tatia » 13 დეკ 2008, 15:46

Ratqmaunda mwams!da mxolod imis tqma morcmune varo albat araa sakmarisi es chveni saqmetaganac unda warmochindes..
Tatia
User

ava
 
წერილები: 20
დარეგისტრირებულია: 13 დეკ 2008, 13:55

წერილი blabla » 22 დეკ 2008, 22:01

samwuxarod dzalian momravlda axalgazrda ateistebi. Am movlenis mizezebi ki vici da tu dainteresdebit am temit, visaubrot :)
blabla
Aq Daberebuli

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 3102
დარეგისტრირებულია: 17 დეკ 2008, 16:41
მდებარეობა: Bohema

წერილი Mateus » 22 დეკ 2008, 22:10

tkvi aba, raxan daicye :)
Mateus
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 4698
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59
მდებარეობა: SOXUMI

წერილი blabla » 22 დეკ 2008, 22:29

[quote=PARTIZAN]tkvi aba, raxan daicye :)[/quote]
bevri mizezi sheidzleba iyos calkeul shemtxvevebshi, magram saertot ertia, chven axalgazrdebs ara aqvt gaazrebuli qristianoba, umravlesobas gvitxres rom arsebobs gmerti da chven unda gvwamdes da damtavrda. Umravlesobas biblia ara aqvs wakitxuli. Hoda cota chkviani tua, daufiqrdeba ert dgesac amas da ver gamonaxavs vercert mizezs imisa rom gmerti martla arsebobs. An miva vigac iagoveli da gadaibirebs uceb. Me piradad 15-16 wlisas mqonda fiqrebi da vechvobdi, magram chemi fiqrebitve davumtkice chem tavs rom arsebobs da martmadidebloba cheshmaritia. amashi aseve damexmara ramdenime shemtxveva romelic gadamxda da shemtxvevitobad ver chaitvleba. Mokled axalgazrdebs marto is ki ar unda utxran rom gmerti arsebobs da vsio, aramed daanaxon cheshmariteba laparakit tu literaturit, tore ukve bevri axalgazrdaa romelic ateisti gaxda da es faqti dzalian mashinebs.
blabla
Aq Daberebuli

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 3102
დარეგისტრირებულია: 17 დეკ 2008, 16:41
მდებარეობა: Bohema

შემდეგი.

დაბრუნება =>SXVADASXVA RELIGIURI

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0