• ავტორი
    შეტყობინება

dziudo

წერილი AMIGO » 27 იან 2009, 00:45

mogcont sportis es saxeoba? romeli dziudoisti mogcont? visaubrot dziudoze da msoflioshi mastan dakavshirebul siaxleebze
AMIGO
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 41
დარეგისტრირებულია: 24 იან 2009, 04:43

წერილი #3rd^jOKer » 27 იან 2009, 06:29

7weli davdiodi da ra gza maq, momwons... .xa.
#3rd^jOKer
IBERIELI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 5725
დარეგისტრირებულია: 06 დეკ 2008, 14:28

წერილი LAITA » 03 თებ 2009, 19:33

Dziudo magrad miyvars. Chidaobebidan yvelaze kai da lamazi sayurebeli dziudo.moconebit bevri momcons. Zaza kedelashvili, irakli cirekidze, adam oqruashvili da yvelaze metad varlam liparteliani. Mara lipartelianic da cirekidzec 90kg-shi arian da guli mcydeba.ert-erti nakrebis migma darcheba.81kg-shi mochidave badri(saba) gavashelishvils ki piradad vicnob
LAITA
User

ava
 
წერილები: 244
დარეგისტრირებულია: 10 იან 2009, 09:57

წერილი LAITA » 25 თებ 2009, 18:09

Varlam liparteliani udzlieresi dziudoistia. Dzalian axalgazrdaa mara ukve aalaparako dziudos samyaroshi chaxeduli xalxi tavisi nichit da potencialit
LAITA
User

ava
 
წერილები: 244
დარეგისტრირებულია: 10 იან 2009, 09:57

წერილი _a_l_a_l_o_ » 13 მარ 2009, 10:11

Dziudo magari ramea. Chvenba avto(zurab) zviadauris chidaobam ukve kai xania chailuris cyali dalia:) dgesdgeobit yvelaze magari dziudoisti irakli cirekidzea
_a_l_a_l_o_
User

ava
 
წერილები: 225
დარეგისტრირებულია: 19 დეკ 2008, 19:07
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი Shoti » 03 აპრ 2009, 14:33

magis deda vatire dges dzakacma waago :(
Shoti
Aq Daberebuli

ava
 
წერილები: 3412
დარეგისტრირებულია: 03 მარ 2009, 22:54

წერილი Coming Back To Life » 26 აპრ 2009, 20:48

me davdiodi ramodenime tve dziudoze, sxvatashoris chventan iyo jarji zviadauri romelic chemi tanaubnelicaa da mere saberdznetshi ishviles. ise jarji yoveltvis varjishobda gizhivit, arcert varjishs ar acdenda maxsovs da shedegic magitom aqvs egeti kargi.
Coming Back To Life
ADMINISTRATORI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 15164
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59

წერილი @super_girl@ » 06 მაი 2009, 18:43

Ki dziudo magra miyvars, martlac lamazi sakurebelia da xshirad vadevneb tvals.
@super_girl@
Aqauri

ava
 
წერილები: 1000
დარეგისტრირებულია: 18 იან 2009, 15:56
მდებარეობა: Axmeta

წერილი Chanchura » 31 ივლ 2009, 12:03

Qartveli dziudoistebidan yvelaze mshromeli nestor xergiani yofila da miuxedavad mravali warmatebisa da asakis gatvaliswinebitac turme isev tavdauzogavad varjishobs da sulac ar ganelebia sportuli jini. Amitomac aris aseti stabiluri titqmis yvela turniridan medali rom chamoaqvs.ise ki qartuli dziudo patara krizis ganicdis da es patara sheidzleba didshic gadaizardos tu qartul chidaobas ar mieqceva yuradgeba. Radgan qartveli dziudoistebi warmatebas swored qartuli chidaobis iletebis gamoyenebit axwevdnen da amit gamoircheodnen sxva sportsmenebisgan. Dges dgeobit ki saqartveloshi qartul chidaobas aravitari yuradgeba ar eqceva, sheidzleba itqvas ikargeba da raoden samwuxaroc ar unda iyos qartvelebze xshirad rusi da iaponeli dziudoistebi iyeneben qartuli chidaobis iletebs,bevrs mushaoben masze da amitomac agweven mshvenier warmatebebs. Ai tundac rusi TAGIR XAIBULAEVI romelic 100kg_shi gamodis.rogorc specialistebi agnishnaven igi sworedac rom xshirad iyenebs qartuli chidaobis iletebs da amitomac aris misi chidaoba sayurebldac lamazi da tan shedegiani

rogorc chemtvis gaxda cnobili rusebi exvewebian qartvelebs moskovshi qartuli chidaobis skola gavxsnato. Imitom rom qartuli chidaoba amravalferovnebs dziudos da swored amitom yavdat iaponelebs bidzina maziashvili ert dros iaponiashi chayvanili rom qartuli chidaobis iletebi aetvisebinat da mteli iaponia SENSEIS edzaxda :) saqartveloshi ki am mxriv savalalo mdgomareobaa da elementaruli yuradgeba ar eqceva imas ris atvisebasac dziudos shemqmneli qveynis shvilebi IAPONELEBI cdiloben da arada qartvelebze kargad vin unda icodes qartuli chidaoba mara rad ginda. Ikargeba nel nela
Chanchura
User

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 841
დარეგისტრირებულია: 08 ივლ 2009, 13:40
მდებარეობა: Tbilisi

წერილი Coming Back To Life » 31 ივლ 2009, 17:32

dziudoshi ise mwvrtneltan aqvt problemebi dziudoistebs. sakutar kedlebshi rusetma gvajoba evropaze :(
Coming Back To Life
ADMINISTRATORI

მომხმარებლის ავატარი
 
წერილები: 15164
დარეგისტრირებულია: 20 ნოემ 2008, 19:59

შემდეგი.

დაბრუნება =>SXVADASXVA SPORTULI

[ ვინ სად? ]

ამ დროისთვის ამ ფორუმს ათვალიერებს: დარეგისტრირებული მომხმარებლები არ არიან და სტუმარი: 0