თემები
[%]ბუღალტერია[67] Mindia»
ყველაზე უცნაური კანონები[8] heretique»
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური[3] Mindia»
ბიუროკრატია[56] Natia»
სოფლის მეურნეობა დღეს[1] Natia»

axali temis gaxsna
მოდერატორები: LILITH, IDIOTEQUE
გადასვლა: