თემები
!Sarchevi[0] bako»
HTML Kodebi[50] nikos»
HTML5 Semantic Structure[5] Shoti»
HTML/xHTML, JS kodebis testireba[0] Oracle»
Chamonatvalis gaketeba saitze[0] Oracle»
HTML daxmareba[10] adanali»
#(HTML) abzacis formatireba[3] Paata»
wml kodebi[26] Paata»
CSS DAXMAREBA[110] VenDeta»
html scriptebi[13] A,N,R,I»

<<wina. | shemdegi>>
1,2

axali temis gaxsna
მოდერატორები: LILITH, bako, MalKon
გადასვლა: