სრული სია
DRAKONA[0]
olaila[0]
azriut[0]
asd1[0]
asd2[0]
asd3[0]
asd4[0]
asd5[0]
bakljia[0]
utipia[0]

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...53,54,55...59,60,61

Gverdi:

sortireba: